Læserbrev: Det håbløse danske system

Skatteregler er ingen let opgave. Dette kommer næppe som en overraskelse for mange. Men desværre er skattelovgivning ikke bare skattelovgivning. Der er store forskelle landene imellem, og Danmark er et skrækeksempel på, hvor besværligt og dyrt man som samfund kan indrette sin skattelovgivning for ikke kun privatpersoner, men også for virksomheder.

Lad os komme med et eksempel. En virksomhed vil holde en firmafest. Spiser de ansatte i byen, kan den få momsrefusion på maden. Vil de ansatte i stedet have den samme mad leveret til kontoret, kan virksomheden intet få tilbage i moms, fordi det er leveret til egne lokaler.

Det lyder besynderligt i sig selv, men det stopper ikke her. Antallet af fradragsmuligheder og særregler hober sig op. Dette bøvl skal der gøres op med.

Politikerne skal tage hensyn til den enkelte virksomheds omkostninger, når de indfører regelændringer, og ikke kun tænke på et eventuelt skatteprovenu til statskassen. Et skatteprovenu er nemlig langt fra lig med overskud på bundlinjen for virksomhederne, og når virksomhedernes produkter og ydelser fordyres, ender regningen i sidste ende hos forbrugerne – os og jer.

Med andre ord er det ikke kun skattelettelser, der fører til et rigere og bedre Danmark, men også lempelser i administrationsomkostningerne. Når virksomhedernes omkostninger falder, falder prisen også på det, de udbyder. Det er derfor på tide med en simplificering af skattelovgivningen. For eksempel kunne momsfradraget beregnes ud fra de samlede omkostninger – i dette tilfælde uanset, om en virksomhed spiser ude eller bestiller maden hjem.

Denne model vil lette virksomhedernes administrative byrde og således være til gavn for erhvervslivet. Og det, der gavner erhvervslivet, er også til fordel for den almene arbejder og samfundet som helhed. Der er håb for fremtiden, men først må vi gøre op med det håbløse danske system.

Af: STEEN NYGAARD JENSEN, SVANES TORV 1, HORSENS, REVISORELEV, MEDLEM AF LIBERAL ALLIANCE & MARC DYHR BANGERT, BIRKEPARKEN 31, VOJENS

Leave A Reply