Læserbrev: Slip lærerne fri!

Under overskriften ”Slip lærerne fri”, modtog alle byrådsmedlemmer i sidste uge en udtalelse fra Horsens lærerforening. Det var altså ikke en henvendelse fra en enkelt frustreret lærer, ikke fra en afmarcheret skoleleder eller en emsig politiker – men fra 250 medlemmer af Horsens lærerforening! 250 medlemmer der mener, at nu er det nok med Horsens Kommune ensidige satsning på læringsmålstyret undervisning. At den læringsmålstyret undervisning føles som en spændetrøje for mange lærere. På vælgermødet den 9. november 2017 på Lundagerskolen sendte lærerne ligeledes et kraftigt signal til politikerne om ønsket om mere selvbestemmelse og medindflydelse på valget af deres egen undervisningsmetoder.

Og jeg er helt enig! Læringsmålstyret undervisning er et godt redskab i lærernes værktøjskasse på linje med alle andre undervisningsmetoder og diverse didaktiske tiltag, lærerne kan bringe i anvendelse i den daglige undervisning.

Men lærerne og skolerne skal da selv have lov til at vælge om de vil gøre brug af netop dette værktøj. Vi skal have tillid til, at lærerne er i stand til at vurdere, hvad der skal til, for at eleverne bliver så dygtige, som de kan. Det er jo det, de er uddannet til. Det vil jo svare til, at bede tømreren om at bruge en skruetrækker, når han selv vurderer, at en hammer er bedre. Og nu er det jo ikke sådan, at lærerne før bare har undervist ud i den blå luft. Lærerne har altid haft fokus på de mål, som til enhver tid har været formuleret i folkeskoleloven og fra kommunen, og sådan skal det naturligvis også være fremover.

Nu sidder jeg desværre ikke i Børne- og Uddannelsesudvalget, men vil kraftig opfordre udvalget til, at drøfte mulighederne for mere valgfrihed af undervisningsmetoder med henblik på at imødekomme ønsket fra lærerne om mindre styring og større medbestemmelse på valget af undervisningsmetoder.

Lyt til lærerne. Vis tillid til lærerne, og giv dem tid, rum og fleksibilitet til gøre det, de er uddannet til – at give vores børn en kompetent undervisning! Lærere er fagprofessionelle, som har behov for dygtig ledelse – ikke styring fra forvaltningen.

Jakob Bille
Byrådsmedlem for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget
Højmarksvej 19
8700 Horsens

Leave A Reply