Læserbrev: Er Alternativet bange for den store stygge vækst?

Jeg er da glad for at læse, at man i Alternativet Horsens har sat ambitiøse mål. Der er dog noget, jeg undrer mig over.

I Horsens Folkeblad kunne jeg den 5. april læse Morten Kaj udtale at: “Frem for at være Danmarks hurtigst voksende by foreslår jeg, at vi satser på at blive Danmarks grønneste kommune.” Med denne udtalelse forstår jeg det sådan, at man i Alternativet Horsens ønsker mere fokus på bæredygtighed, ansvarligt byggeri og en rigere natur.

I min optik, så er det da ganske fornuftigt at bestræbe sig på at sørge for, at væksten i kommunen, er en vækst, hvor man tager hensyn til miljøet og naturen. Det tror jeg faktisk, at de fleste er enige om.

Men væksten er vigtig! Hvis vi i stedet for øget vækst suger vækst ud af samfundet, så suger vi også initiativet til miljøforbedringer og initiativet til at komme med nye kreative løsninger, som tilgodeser både vækst og natur ud af samfundet.

Jeg vil derfor på det kraftigste opfordre til, at man holder op med at være “vækstforskrækket” og i stedet ser den øgede vækst som en mulighed for blandt andet at finansiere nogle af de miljø- og naturforbedringer, man snakker så meget om. Væksten er derfor en forudsætning for en grønnere kommune, og ikke en modsætning.

Slutteligt vil jeg gøre opmærksom på, at man ved flere af de nyeste projekter her i kommunen i meget stor grad tager hensyn til, at man som borger i Horsens Kommune skal leve i fornuftigt samspil med den eksisterende natur.

Flere steder inddrager man endda landbrugsområder, som nu fremover skal overgå til grønne naturområder. Dette gør sig for eksempel gældende på nordsiden af Nørrestrand. Nu er jeg ikke biolog, men det må alt andet lige være en styrkelse af naturen og et fornuftigt slag for øget biodiversitet her i kommunen.

Af: MADS PIHLMAN KRISTENSEN, DALGASVEJ 7, HORSENS, FORMAND FOR LIBERAL ALLIANCES UNGDOM HORSENS, BESTYRELSESMEDLEM I LIBERAL ALLIANCE HORSENS

Leave A Reply