Liberal Alliance prøver igen: Lad os få to timers gratis parkering i midtbyen

Rådhusparkeringen er et af de steder, hvor Liberal Alliance foreslår, at man skal kunne holde sin bil parkeret gratis i to timer. Arkivfoto

Forslaget blev senest skudt ned i valgkampen i efteråret. Men en ny lov, der gør det mindre attraktivt for kommunerne at opkræve penge for parkering, gør det relevant at tage diskussionen en gang til, mener Jakob Bille (LA).

Horsens: En ny lov betyder, at det fremover bliver markant mindre attraktivt for kommunerne at opkræve betaling for parkering. Derfor giver det mening at indføre to timers gratis parkering på de kommunale p-pladser. Først i en prøveperiode i et år fra 1. august 2018, men derefter meget gerne permanent.

Det mener byrådsmedlem Jakob Bille (LA), hvis parti i flere år, senest i valgkampen i efteråret, har argumenteret for, at p-afgiften er en “ekstra skat/afgift for borgerne og en erhvervsfjendtlig foranstaltning for byens erhvervsdrivende”, som det fremgår af den dagsordentekst, som økonomi- og erhvervsudvalget skal diskutere på mødet mandag.

Liberal Alliance har selv regnet sig frem til, at de to timers gratis parkering kan indføres på op imod 1200 p-pladser i midtbyen og vejene rundt om, over halvdelen af dem på rådhus-parkeringen.

Vi ved jo, at parkering er et konkurrenceparameter for kommunerne, og det her vil kunne trække flere folk til midtbyen til gavn for alle, også private p-huse.
Jakob Bille (LA), byrådsmedlem

Plaster på såret for de handlende

Det samme forslag fra LA blev skudt ned under valgkampen i fjor, men Jakob Bille mener, at den nye lov og det faktum, at bilister og dermed de handlende i det kommende år bliver generet af gravearbejder i midtbyen, gør, at det er relevant at tage en runde mere om emnet.

– Der er dels det, at statstilskuddet ved indtægter fra parkering bliver sat ned, og det fjerner en stor del af det økonomiske grundlag for ordningen. Jeg har ikke regnet på det endnu, men det er mit klare indtryk, at det ikke vil koste kommunen ret meget. Dels er et andet argument, at gravearbejdet i Søndergade, Jessensgade og på Torvet i det kommende år vil betyde store gener for de handlende, og det kan vi imødekomme ved at tilbyde gratis parkering i den periode, konstaterer Jakob Bille.

Flere folk til midtbyen

I dag giver de kommunale betalingsautomater en indtægt til kommunekassen på 4,2 mio. kr. 70 pct. af den sum vil skulle betales tilbage til staten, når loven træder i kraft, fortæller Allan Lyng Hansen, afdelingsleder i affald og trafik på rådhuset.

– Loven er lavet for at undgå, at betalingsparkering bliver en pengemaskine for kommunerne. Det, kan man dog ikke sige, er tilfældet i Horsens, hvor det politiske fokus mere er på, at betalingsparkeringen regulerer efterspørgslen og sørger for en vis udskiftning på p-pladserne, siger han.

Af kommunens p-strategi fremgår det, at byrådet ønsker, at der etableres store private p-huse i midtbyen.

– Jakob Bille, to timers gratis parkering vil alt andet lige gøre det mindre attraktivt for investorer at smide penge i et p-hus. Hvordan vil I løse det?

– Det er vi opmærksomme på. Det er også derfor, at vi i respekt for de private investorer ikke foreslår ubegrænset gratis parkering på de kommunale p-pladser. Jeg tror, at der er et marked for både den hurtige parkering på to timer og den længere parkering i et p-hus under tag, og hvor der også er opsyn med bilerne, siger Jakob Bille.

– Vi ved jo, at parkering er et konkurrenceparameter for kommunerne, og det her vil kunne trække flere folk til midtbyen til gavn for alle, også private p-huse, vurderer han.

AF: THOMAS SCHÜTT, Horsens Folkeblad, link: https://hsfo.dk/horsens/Liberal-Alliance-proever-igen-Lad-os-faa-to-timers-gratis-parkering-i-midtbyen/artikel/172364

Publiceret 

Leave A Reply