LA: Tour de France til Horsens

Horsens: Forestil dig en gang, at verdens største cykelløb kommer til Horsens. Det er ikke længere helt utænkeligt, mener byrådsmedlem og formand for kultur- og civilsamfundsudvalget, Jakob Bille (LA).

Muligheden for, at cykelløbet kan starte i Danmark, er nemlig rykket tættere på. Specielt efter den franske præsidents statsbesøg i sidste uge. Intet er dog besluttet. Ikke desto mindre ønsker Liberal Alliance, at kommunen skal undersøge, om det er muligt at få etapeløbet til byen, og partiet tager forslaget med til weekendens budgetforhandlinger.

Jakob Bille, der er LA’s eneste byrådsmedlem i Horsens, mener, at byrådet skal prioritere at undersøge, hvad det vil koste at lobby for at få Tour de France til byen. Herefter kan man tage stilling til, hvilket arbejde der skal lægges i, at Horsens kan blive en del af Tour’en. I første omgang kræver det dog, at cykelløbet i det hele taget kommer til Danmark.

– Det her er for at sende et signal til omverdenen. Vi har ambitioner om at tiltrække store sportsbegivenheder – også for at understøtte det lokale erhvervsliv. En etapeafslutning i Tour de France kunne være fedt, siger han og mener, at kommunen i 2012 beviste, at den godt kunne løfte opgaven ved at være målby i Giro d’Italia.

Det her er for at sende et signal til omverdenen. Vi har ambitioner om, at tiltrække store sportsbegivenheder. Jeg tror, at det her kan blive et kæmpe aktiv.
LA’S ØVRIGE BUDGETFORSLAG
Ud over at bringe Tour de France til Horsens, flere effektiviseringer og stop for grundskyldsstigning har LA disse budgetforslag:

  •  Infrastruktur – nordlig omfartsvej: LA ønsker en nordlig omfartsvej fra E45 mod Stensballe, Søvind og videre mod Odder Kommune. Linjeføring til en mulig Kattegatforbindelse skal indtænkes.
  • Bedre folkeskoler i Horsens Kommune: Der skal være en højere grad af selvbestemmelse for folkeskolerne i Horsens. Blandt andet skal skolerne selv kunne bestemme skoledagens længde, og om de ønsker ekstra prøver, der skal supplere de nationale tests.
  • Sikre skoleveje: LA vil have foretaget en analyse og kortlægning af, hvor sikre vejene omkring kommunens skoler er.
  • Byudvikling – stadsarkitekt: Horsens er i en rivende udvikling, når det kommer til byggeri. Derfor mener LA, at kommunen har behov for en stadsarkitekt, der kan være med til at tegne nogle overordnede linjer i byplanlægningen.
  • Stærkt foreningsliv: LA har fokus på et stærkt foreningsliv i flere af deres forslag. Blandt andet ønsker de flere springfaciliteter og ikke blot ét centralt springgymnastikcenter, og så skal Fængslet, ifølge LA, “løftes yderligere” og “i endnu højere grad være Horsens’ kulturelle fyrtårn”.
Byrådsmedlem for Liberal Alliance, Jakob Bille, tager blandt andet forslaget om, at undersøge muligheden for at få Tour de France til Horsens, med til weekendens budgetforhandlinger. Arkivfoto: Morten Pape

Byrådsmedlem for Liberal Alliance, Jakob Bille, tager blandt andet forslaget om, at undersøge muligheden for at få Tour de France til Horsens, med til weekendens budgetforhandlinger. Arkivfoto: Morten Pape

Flere effektiviseringer

Liberal Alliance og Jakob Bille tager også andre forslag med til forhandlingsbordet. Et af dem er forslaget om flere effektiviseringer i kommunen.

Byrådet har i konstitueringsaftalen for perioden 2018-2021 valgt at, der skal foretages effektiviseringer svarende til én procent i 2019 og derefter 0,5 procent pr. år. Det foreslår Jakob Bille lavet om, så der i stedet effektiviseres én procent hvert år. Det vil sige fire procent over perioden.

Han ønsker ikke, at effektiviseringerne går ud over de mange områder, der leverer velfærd til borgerne. I stedet er han overbevist om, at pengene kan hentes fra stillinger på rådhuset, administrationen og i kommunen generelt.

– Vi mener godt, at vi kan effektivisere endnu mere, end der er lagt op til. Der er nogle kommuner, der mangler 50 millioner eller 100 millioner, så hellere at vi har en fast målsætning om at effektivisere løbende. Således at vi ikke kommer ud i sådan nogle situationer fremadrettet, siger han.

Ønsker stop for grundskyldsstigning

Det står også højt på Jakob Billes ønskeliste, at grundskyldsstigningerne skal stoppes, da han blandt andet mener, at de belaster ældre og lavtlønnede. Grundskylden er en skat, som grundejere skal betale, og som opkræves af kommunerne.

Ifølge LA er det vigtigt for kommunen at “gøre en aktiv indsats for at trække folk med en god indkomst til”, som det hedder i partiets budgetforslag.

Liberal Alliance går også ind til forhandlingerne med ønske om at sænke kommuneskatten med 0,2 procent, men Jakob Bille mener, at det bliver vanskeligt at få andre i byrådet med på, at det er en god idé.

Link til artiklen på hsfo.dk her: https://hsfo.dk/horsens/Tour-de-France-skal-til-Horsens-hvis-det-staar-til-dette-parti/artikel/185758

 

Leave A Reply