Den liberale kamp fortsætter i Horsens

I kølvandet på den fornyeligt indgåede budgetaftale for 2019, er det tydeligt at Liberal Alliance er det eneste liberale parti tilbage, og med et enkelt mandat er det en hård og vigtig kamp Jakob Bille og resten af Liberal Alliance Horsens kæmper. Selvom der ikke er bred politisk opbakning til vores politik, har Jakob formået at sætte fornuftige liberale og borgerlige aftryk i aftalen. På grund af disse aftryk, hvoraf flere er mærkesager for os, har vi i Liberal Alliance valgt at gå med i budgetaftalen.

Liberale aftryk:

 • Effektiviseringskrav i hele den kommunale sektor på 1% næste år og de efterfølgende 0,5%.
 • Proces omkring nordlig omfartsvej igangsættes.
 • Frihed til folkeskolerne, større fagligt råderum og selvbestemmelse i forhold til skoledagens længde, antal tests, understøttende undervisning og syn på karakterer.
 • Analyse og kortlægning i forhold til sikker skolevej, første projekt er fodgængerovergang på Bygaden i Stensballe.
 • Iværksætte arbejdet med en arkitekturpolitik der skal sikre at Horsens fremstår som en arkitektonisk, harmonisk og sammenhængende by.
 • Afskaffelse af 25-årsreglen, så der bliver lige adgang til tilskudsmidlerne for ALLE foreninger, uden bureaukratiske og urimelige regler.

I Liberal Alliance Horsens har vi desuden formandsposten i Kultur- og Civilsamfunds-udvalget, hvor Jakob Bille sidder for bordenden, når der skal træffes vigtige beslutninger. Kultur og foreningsliv er områder, som har fået massivt fokus i det nye budget, og set med LA øjne, er der også flere lyspunkter:

 • Hovedgård Svømmesal og udendørsbad– tildeles lånegaranti.
 • Undersøge muligheden for etableringen af 2-3 decentrale springgrave.
 • Etablering af multihal i Gedved.
 • Midler til kunstgræsbaner flere steder i kommunen.
 • Igangsætte et arbejdet med at udnytte vores faciliteter endnu bedre, så kommunens institutioner bliver samlingspunkter rundt i lokalsamfundene.
 • Fokus på, at tiltrække store idrætsbegivenheder til kommunen.
 • Arbejdet ift. formidlingen af Vitus Bering igangsættes.

Skattelettelser og en mindre offentlig sektor

Det er for os, i Liberal Alliance, helt uforståeligt, at der ikke er større opbakning til, at sænke skatten for borgerne i Horsens Kommune. Vi er forsat overbevist om, at der er stort potentiale for at slanke den offentlige sektor, og vi er fast besluttet på at borgernes penge, ligger bedst i borgernes lommer. Vi fortsætter derfor kampen for skattelettelser og lavere grundskyld, en slankere offentlig sektor, og for større frihed til individet! Vi lader os ikke kue! Den liberale kamp forsætter og der skal lyde et stort tak, til de af jer der støtter denne kamp. Vi tager hele tiden små skridt i den rigtige retning, og vi bliver ved så længe vi har jeres opbakning. Vi ser frem til flere liberale aftryk fremover.

Link til budgetaftalen for den kommende periode, her:
https://horsens.dk/OmHorsensKommune/FaktaomHorsensKommune/Budgetaftaler

Leave A Reply