Fjernvarmesagen i Horsens

Samtlige partier i Horsens Byråd godkendte i oktober 2015, det samlede varmeforsyningsprojekt, som i dag ruller fjernvarme ud til en stor del af kommunens borgere. Hovedformålet med forslaget var at reducere CO2 udledningen i Horsens, med 600.000 tons CO2 henover de næste 20 år. Dette skulle ske samtidig med at borgerne skulle sikres varme til konkurrencedygtige priser, og en høj forsyningssikkerhed.

En forudsætning for at målet kan opnås indenfor den anviste tidsramme, er at omkring 10.000 naturgaskunder skal konverteres til fjernvarme, og at der pålægges tilslutningspligt på deres ejendom, for at sikre en hurtig og effektiv overgang fra naturgas til fjernvarme.

Liberal Alliance stemte for varmeforsyningsprojektet i 2015, og vi har stemt for samtlige tilslutningspligter i takt med at nye områder konverteres til fjernvarme. Samtidig har vi taget det meget alvorligt, at hjælpe de borgere, hvor tidspunktet for konverteringen er uheldig. Dette har vi gjort, ved bl.a. at øge afskrivningstiden på nye gasfyr, tilgodese ældre medborgere ved at indføre mulighed for dispensation og senest med en nedsættelse af det faste bidrag på større huse.

Den 21. juni 2018 indgik Regeringen sammen med Folketingets øvrige partier, en ny energiaftale. Et af elementerne i aftalen er et stop for nye forbrugerbindinger, herunder tilslutnings- og forblivelsespligt pr. 1. januar 2019. Dette kom næppe som en overraskelse, da der har været snak om en udfasning af forbrugerbindinger de sidste par år, da man ønsker et friere, grønnere og mere liberalt energimarked, hvilket vi i Liberal Alliance principielt bakker op omkring.

Medfører den nye energiaftale så ændringer for fjernvarmeprojektet i Horsens?

Det korte svar er nej. Grundforudsætningerne for varmeforsyningsprojektet, som blev vedtaget i 2015, er fortsat uændrede. Hvis vi skal nå målet om at reducere vores CO2 udledning med 600.000 tons over de næste 20 år, samtidig med at vi skal sikre varme med høj forsyningssikkerhed til konkurrencedygtige priser, skal vi stadigvæk gennemføre hele projektet.

Hvilke konsekvenser får det, hvis der bliver flertal, for at droppe tilslutningspligten i Lund, Hatting og Gedved?

  • Fjernvarme Horsens, dropper planer om at tilbyde fjernvarme i de 3 områder, da de ikke kan være sikre på det økonomiske grundlag.
  • Fjernvarme Horsens vil ikke kunne udnytte den fulde affaldsvarme i sommerhalvåret, pga. for få aftagere.
  • Nuværende og fremtidige fjernvarmekunder, kommer til at betale for de ledninger der allerede er lagt i jorden, som nu vil være overdimensionerede, hvilket betyder mindre reduktion i varmeprisen for de eksisterende kunder.
  • ”Overskudsvarme projekter” fra lokale virksomheder bliver mindre rentable, og etableres muligvis ikke.
  • Borgere som siden 2015, har forventet at blive fjernvarmekunder, skal nu etablere selvstændige løsninger, fremfor at tilslutte sig den fælles fjernvarme.

 

Liberal Alliance står ved vores aftaler

Når man indgår en aftale, mener vi i Liberal Alliance Horsens, at man skal kunne regne med, at aftalen følges til dørs. Derfor bakker vi op om omkring fjernvarmeplanen.

Leave A Reply