Nu er det en realitet: Fra november får du to timers gratis parkering

Når betalingsautomaterne er blevet indstillet til at lade bilisterne holde de første to timer gratis, træder prøveordningen på de kommunale betalingsparkeringspladser i kraft. Det sker efter planen medio november.

Alle partier undtagen Enhedslisten går ind for to timers gratis parkering på de kommunale betalingsparkeringspladser. Men før Liberal Alliances forslag blev stemt igennem i byrådssalen mandag aftens, forsøgte DF forgæves at få opbakning til et mere vidtgående forslag.

Det var en lettet Jakob Bille (LA), der på byrådsmødet mandag aften – endelig – kunne glæde sig over en om ikke problemfri, så dog en forløsning af en af Liberal Alliances helt store mærkesager igennem flere år.

Det skete, da et enigt byråd minus Enhedslisten vedtog, at de to første timers parkering på de omkring 500 kommunale betalingsparkeringspladser i midtbyen fra midten af november og foreløbig et år frem skal være gratis.

En håndsrækning til detailhandlen, der i det kommende år bliver presset af opgravningen af gågade-området, og ifølge flertallet en naturlig konsekvens af, at staten fra 1. januar tilbageholder 70 procent af de indtægter, kommunerne får ved parkering.

Ændringsforslag fra DF

Med den hårde fødsel referede Jakob Bille til behandlingen af sagen plan- og miljøudvalget i august.

Før sommerferien havde et enigt økonomi- og erhvervsudvalg sagt god for forslaget, men på plan- og miljøudvalgets møde blev politikerne præsenteret for et alternativ til Billes forslag.

Forvaltningen havde regnet sig frem til, at man kunne spare 300.000 kr. i forhold til Billes forslag, hvis man droppede betalingsautomaterne og regulerede parkeringen med skiltning og kontrolafgifter til dem, der holder længere end to timer.

Forvaltningen blev derefter af Jakob Bille bedt om at se på sagen igen, og nu lød det så fra forvaltningen, at der ikke var en besparelse alligevel, fordi alternativet ville kræve flere p-vagter til at holde justits med bilisterne.

– Det viste sig at være en and, konstaterede Jakob Bille på byrådsmødet, der dog umiddelbart efter måtte sande, at forløsningen af “barnet” trak yderligere ud, fordi Michael Nedersøe (DF) stillede et ændringsforslag baseret på netop forvaltningens alternativ.

– Forvaltningen mener, at vi sparer 300.000 kr. og yderligere 143.000 kr., hvis vi venter til 1. januar med at sætte forsøget i gang. Og jeg kan ikke se, hvorfor det skulle skabe større problemer med flowet på p-pladserne, så det kræver flere p-vagter, sagde han.

Venstre støttede som det eneste Nedersøes forslag, og efterfølgende blev Jakob Billes forslag vedtaget med pæne ord også fra kritikerne.

– Jakob Billes forslag er godt. Mit er bare lidt bedre, konstaterede Michael Nedersøe.

Lisbeth Torfing (EL) stemte som den eneste imod både Nedersøes og Billes forslag.

– Ordningen er jo ikke gratis. Når bilisterne ikke betaler, er der andre, der gør det, f.eks. cyklisterne. De skal ikke betale for, at der kommer mere trængsel og forurening i midtbyen, konstaterede hun.

– Det her betyder jo i øvrigt også, at det offentlige nu konkurrerer med de private p-huse. Det har jeg ikke det store problem med, men jeg forstår ikke, hvordan det harmonerer med Liberal Alliances politik, sagde hun direkte henvendt til Jakob Bille.

– Det harmonerer ganske fint, for vi er et erhvervsvenligt parti. Det her vil skabe mere aktivitet til glæde for detailhandlen og lempe afgifter for borgerne. I øvrigt tror jeg, at den samlede kundemasse vil stige, og det vil også gavne de private p-huse, lød svaret fra Jakob Bille.

Når prøveperioden går i gang, skal man fortsat trække en billet i betalingsautomaten eller registrere parkeringen via en app, men betalingen vil først begynde efter to timer.

Link til artiklen på hsfo.dk: https://hsfo.dk/horsens/Nu-er-det-en-realitet-Fra-november-faar-du-to-timers-gratis-parkering/artikel/188627

Leave A Reply