#HvorErDerEnVoksen i debatten om minimumsnormeringer?

Lørdag d. 6. april går BUPL, sammen med en stor gruppe forældre på gaden rundt om i Danmark. Det gør de bl.a. fordi de har set DR’s dokumentar ”Hvem skal passe vores børn”, og herefter forlanger de at Christiansborg skal indføre såkaldte minimumsnormeringer i landets vuggestuer og børnehaver. Respekt for at man som borger i Danmark giver sin mening til kende, og bruger sin demokratiske ret til at demonstrere. I det følgende har jeg tilladt mig, at komme med mine betragtninger vedr. de såkaldte minimumsnormeringer.

Desværre er minimumsnormeringer endnu et af venstrefløjens ”feel good forslag”, som koster en formue uden at tage hånd om det virkelige problem med vores offentlige sektor. Eller sagt på en anden måde, så mener venstrefløjen at løsningen på ”problemet” er, at vi skal tilføre mange flere penge, så vi kan ansætte en masse nye pædagoger. Det lyder jo alt sammen meget rart.

Der er dog imidlertid flere problemer ved dette:

1: Der mangler ca. 2,1 milliard kroner hvert år, for at betale for de ekstra pædagoger.

Hvis man skal følge BUPL’s forslag, kommer det til at koste 2,1 milliard ekstra hvert år, og en del af disse penge vil gå til yderligere dokumentation, bureaukrati og kontrol, hvis vi først for alvor få ryddet op.

2: Danmark har i forvejen en af verdens dyreste ”pasning af før-skolebørns ordninger”.

Kilde: OECD – Education at at glance (2017) – tabel c.2.3

Danmark ligger tydeligt i top 3 over årlige udgifter pr. barn, selv efter at man har korrigeret efter købekraft. Vi har altså en markant dyrere pasning, end mange af de lande vi normalt sammenligner os med. Ud fra denne betragtning burde vi også have en af verdens absolut bedste ordninger, såfremt flere penge automatisk er lig med bedre pasningstilbud. At dømme ud fra forældre engagementet og BUPL’s udtalelser, antager jeg at det ikke er tilfældet.

3: Alle taler om afskaffelse af bureaukratiet, men ingen gør noget ved det!

Da jeg selv arbejdede i daginstitution, diskuterede vi ofte værdien (eller rettere manglen på samme), af de mange dokumentationskrav, evalueringer, handleplaner mm. og flertallet af mine kollegaer problematiserede at mere og mere tid gik med andre opgaver, hvorved tiden med børnene blev mindre og mindre.

Kilde: 1972-2016: DER ER MINDRE TID TIL BØRNENE

Denne oplevelse underbygges af en analyse udført af Bureau 2000 for fagforeningen FOA, hvor andelen af timer som anvendes på børnene er faldet fra 72% af timerne i perioden 1972-78, til sølle 51% efter 2001. Det betyder i praksis (ifølge Martin Ågerup, CEPOS), at man vil kunne frigøre personaletimer svarende til ca. 5.500 pædagoger, såfremt personalet i dag fik lov til at bruge samme procentdel af sin arbejdstid sammen med børnene, som man gjorde i år 2000. Det vil vel og mærke sige pædagoger, som allerede er ansat og lønnet af det offentlige.

4: Minimumsnormeringer vil være endnu en udhuling af nærdemokratiet!

I Danmark har vi et princip om at beslutninger som udgangspunkt skal træffes tættest på de borgere, som beslutningerne omhandler. Derfor har vi lokalpolitikere, som vælges med det formål, at sætte rammerne for størstedelen af de kommunale tilbud, som kommunens borgere tilbydes. Ved at Christiansborg indfører minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet, fjernes denne magt og dette ansvar fra kommunalbestyrelsen. Hvis man mener dette er den rette vej at gå, så kunne man lige så godt gå hele linen ud, og gøre det samme på resten af de kommunale områder. Derved kan vi droppe lokalpolitikere, og nøjes med levebrødspolitikerne på Christiansborg. Det vil være en klokkeklar svækkelse af nærdemokratiet, og det er den helt forkerte vej at gå!

5: Hvor skal de nye 4000+ pædagoger komme fra?

Kilde: BUPL

Hvis vi følger BUPL’s ønske om at ansætte 4000 ekstra pædagoger, så skal vi finde dem et sted. Ifølge BUPL’s egen hjemmeside var der i januar 2019 1739 ledige medlemmer af BUPL-A, så selv hvis vi siger ja til minimumsnormeringer, så bliver institutionerne ikke fyldt med pædagoger lige med det samme.

Lad os derfor tage fat om roden på problemet: Fagpersonale såsom pædagoger, lærere, sygeplejersker m.fl. skal have lov til at bruge deres faglighed, uden at de skal druknes i dokumentation og bureaukratiet. Hvis de får lov til det, så er der rigeligt med voksne i alle vores institutioner!

Skrevet af:
Mads Pihlman Kristensen
Pædagog
Formand, Liberal Alliance Horsens
Tlf. 31 50 13 24
mads@la-horsens.dk

Leave A Reply