Nyt fra Liberal Alliance Horsens

Først og fremmest skal der lyde et godt nytår. Vi i bestyrelsen håber at du er kommet godt ind i det nye år og selv er vi godt i gang med det politiske arbejde efter julepausen.

Vores kære byrådsmedlem Jakob Bille, knokler i byrådet for at fremme vores dagsorden, og på det seneste er det særligt kommet til udtryk i Kultur- og Civilsamfundsudvalget, hvor man har kunne følge nogle af resultaterne i den lokale dagspresse. Nedenfor nogle enkelte af disse sager:

Aftale forlænges for tredje gang: Horsens Kommune forbliver i eliten

https://hsfo.dk/artikel/aftale-forl%C3%A6nges-for-tredje-gang-horsens-kommune-forbliver-i-eliten

– Det tætte samarbejde har virkelig styrket talentudviklingen, eliteudøverne og vores træneruddannelser – blandt andet gennem udviklingen af folkeskoler og gymnasier med et udvidet idrætstilbud og formidling af ekspertviden inden for idrætsmedicin, ernæring, fysisk træning og idrætspsykologi. Derfor glæder det mig meget, at vi kan fortsætte samarbejdet, lyder det fra Jakob Bille (LA)

Slut med at ‘straffe’ foreningerne for voksne medlemmer: Nu kommer der en gulerod i stedet

https://hsfo.dk/artikel/slut-med-at-straffe-foreningerne-for-voksne-medlemmer-nu-kommer-der-en-gulerod-i-stedet?

Liberal Alliance gik til budgetforhandlingerne 2020 med ønsket om flere penge til foreningerne via en ændret tilskudsstruktur – specielt de foreninger med medlemmer over 25 år (som i dag bliver straffet på tilskud). Der var opbakning til LA´s forslag blandt budget-forligspartierne, og i går besluttede vi i Kultur- og Civilsamfundsudvalget, at tilføre 1 mio. årligt til vores foreninger. Fremadrettet ”straffer” vi i mindre grad, foreninger med medlemmer over 25 år, og giver samtidig en bonus på kr. 500,- for hvert nyt medlem en forening kan skaffe. Det er en rigtig god dag for foreningslivet i Horsens.

Snart er der penge at søge: Kommunen giver millionbeløb til maling og nye brusere

https://hsfo.dk/artikel/afs%C3%A6tter-2-4-millioner-kommunen-giver-til-maling-og-nye-brusere?

Jeg har selv siddet på den anden side og ved, at det er langhåret at sidde med alt det administrative, så nu samler vi det ét sted på kommunens hjemmeside for at gøre den del nemmere.

Jakob har også været i aktion, uden for sit udvalg, hvor han bl.a. har kæmpet for en whistleblowerordning i Horsens, og i anden sammenhæng var han ude og kæmpe for at holde ekstra afgifter fra døren.

LA’er om whistleblower-ordning i Horsens Kommune: Nu kan vi endelig indfri dette valgløfte

https://hsfo.dk/artikel/la-er-om-whistleblower-ordning-i-horsens-kommune-nu-kan-vi-endelig-indfri-dette-valgl%C3%B8fte

Med indførsel af whistleblower-ordningen kan ansatte og samarbejdspartnere i tryghed og uden at frygte for deres job eller kontrakt nu indberette om grove fejl eller forsømmelser, begrundet mistanke om lovovertrædelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, tilfælde af omsorgssvigt og lignende og andre forhold, der ligger ind under ordningen.

Byrådsmedlem i replik: Vi skal aldrig have genindført den erhvervsfjendtlige dækningsafgift – aldrig!

https://hsfo.dk/artikel/byr%C3%A5dsmedlem-i-replik-vi-skal-aldrig-have-genindf%C3%B8rt-den-erhvervsfjendtlige-d%C3%A6kningsafgift-aldrig?

I Liberal Alliance har vi ikke så gode erfaringer med at kravle op i træer. Alligevel vover jeg klatreturen og meddeler, at Liberal Alliance aldrig kommer til at lægge mandat til en genindførsel af dækningsafgiften i Horsens Kommune.

Til slut skal nævnes at både Jakob og de øvrige medlemmer af bestyrelsen hver dag kæmper en indædt kamp for at begrænse socialismens hærgen i Horsens, både i Horsens Byråd, men også i alle de andre sammenhæng hvor vi kan komme til det.

Generalforsamling lige på trapperne

Du kan godt sætte kryds i kalenderen allerede nu, da du inden længe vil modtage indkaldelse til vores generalforsamling torsdag d. 20. februar kl. 19.00 på Cafe Dollys, med spisning fra kl. 18.00.

Øvrige vigtige datoer:

  • Visionsdag for medlemmerne d. 23. februar på Gymnastikhøjskolen i Ollerup.
  • Landsmøde d. 25 april 2020 i Århus samt Liberal Fredagsbar d. 24. april 2020 ligeledes i Århus.

Leave A Reply