Socialdemokraterne skaber usikkerhed!

Den nye udligningsreform betyder, at Horsens kommune får 30 millioner kroner mindre i tilskud fra andre kommuner. Vi har tidligere modtaget 335 mill. kr. Fremadrettet modtager vi “kun” 305 mill. kr. Socialdemokraterne vil derfor hæve kommuneskatten fra 25,2% til 25,4%. Argumentet er at skabe robusthed i den kommunale økonomi.

Med en stigning på 0,2 % vil der, ifølge forslaget, samlet set kunne budgetteres med ekstra 57 millioner kroner. Hvordan de overhovedet er nået frem til det resultat, står hen i det uvisse. Men det burde medføre en øget robusthed i kommunens økonomi på 27 mill. kr., når den nye udligningsreform er implementeret. Men så enkelt er det ikke.

Følgende tekst indgår i aftalen om et nyt udligningssystem;

Aftalepartierne er enige om at understøtte, at kommunernes indkomstskat under ét ikke stiger som følge af udligningsreformen. Skatterne under ét holdes i ro, og målet er at sikre neutralitet samlet set i kommunernes skatter. Udgangspunktet for aftalen er, at kommuner med tab får mulighed for tilsvarende at øge indkomstskatten.

Det må alt andet lige betyde, at Horsens kommune kun må hæve skatten, så hullet efter udligningsreformen på 30 mill. kr. bliver dækket ind. Samtidig kræver det, at andre kommuner sænker skatten tilsvarende.

Der hersker altså stor tvivl om den økonomiske gevinst og robusthed ved en kommunal skattestigning. Den tvivl bliver kraftigt forøget, når man læser videre i Socialdemokraternes forslag.

De vil ikke kun sikre en økonomisk robusthed, de vil også bruge hele provenuet på 57 mill. kr. i deres beregning til at ansætte 130 nye kommunale medarbejdere i 2021 og øge de kommunale udgifter voldsomt.

Hvordan hænger det sammen? Hvordan vil man skabe økonomisk robusthed, når alle ekstra indtægterne og mere til bruges på nye kommunale medarbejdere? Er det hele bare strategi og politisk spin? Skattestigningen skal gøres tålelig for borgere med håbet om mere personale i ældreplejen, børnehaver og skoler, samtidig med at man også vil fremstå som et økonomisk ansvarlig parti.

Spørgsmålene er mange og usikkerheden er stor, men for Liberal Alliance, Konservative og Venstre står det helt klart. Socialdemokratiet vil med deres forslag hæve skatten og derved gøre det dyrere at bo i Horsens kommune. Et forslag vi på ingen måde vil støtte!

Jakob Bille – Liberal Alliance

Esben Hedeager – Konservative

Martin Ravn – Venstre

Leave A Reply