Meget mere end ”bare” en flad 50´er!

Socialdemokratiet og venstrefløjen har netop offentliggjort et udspil der vil gøre det dyrere at være borger i Horsens Kommune. Dette udspil er det seneste i rækken af skatte- og afgiftsstigninger til borgerne i Horsens. På seneste byrådsmøde den 15. juni hævede et enigt byråd – med undtagelse af LA, afgiften for rottebekæmpelse med 30%. På byrådsmødet den 28. oktober 2019 hævede et enigt byråd – med undtagelse af LA, afgiften for affaldshåndtering fra 65 kr. til 312 kr. pr. husstand – en stigning på 480%!! Denne afgift skal finansiere prestigeprojektet ”Stablen” som koster 30 mio. at bygge og som blandt andet skal huse et kommunalt genbrugsmarked for byggematerialer – i direkte konkurrence med private virksomheder. På byrådsmødet den 25. november 2019 besluttede et enigt byråd, med undtagelse af LA, at gøre det dyrere for børnefamilierne i Horsens Kommune ved at hæve taksterne for SFO-pladser, vuggestuepladser og børnehavepladser. Til budgetforhandlingerne i 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 og 2020 fremsatte LA ønske om et stop i grundskyldsstigningen. Det er alle gange blevet blankt afvist, hvilket har betydet grundskyldsskattestigninger til husejerne igennem flere år.

Jeg har forgæves forsøgt at argumentere imod disse skatte- og afgiftsstigninger, idet de rammer ekstra hårdt for pensionister, børnefamilier, enlige i eget hus og flere andre borgergrupper. Hver gang jeg i byrådssalen har argumenteret imod skatte- og afgiftsstigninger, er jeg blevet mødt med kommentarerne: ”Jamen det drejer sig kun om 100 kroner ekstra pr. borger”. ”Det drejer sig kun om 25 kroner ekstra”. ”Jamen Jakob – grundskyldsstigningen er kun en plovmand mere pr. husstand om året”. ”Vil LA da ikke have et godt velfærdssystem for borgerne?”. Senest får vi nu at vide, at en stigning i kommuneskatten ”kun” drejer sig om en flad 50´er pr. borger! Fakta er, at hvis man lægger alle disse stigninger sammen, skal en almindelig familie tjene flere tusinde kroner ekstra brutto for at betale disse skatte- og afgiftsstigninger. Man kan kun undres over iveren til at hæve skatter og afgifter når nu et enigt byråd også gerne vil have flere tilflyttere til vores kommune.

Og jo – LA vil selvfølgelig gerne have god- og velfungerende velfærd til vores borgere. Men vi ønsker ikke at finansiere det med den lette løsning, hvor vi bare sender regningen videre til skatteborgerne under dække af højere kvalitet i velfærden. Blandt fortalerne for en skattestigning arbejder man tilsyneladende ud fra en præmis om, at der IKKE kan findes besparelser overhovedet. At der IKKE kan effektiviseres på nogle områder overhovedet. At der INGEN muligheder er for at privatisere kommunale opgaver overhovedet og gøre det billigere. I LA accepterer vi under ingen omstændigheder denne præmis. Vi vil gerne trække i arbejdstøjet og vælge den svære, men rigtige, løsning, hvor vi finder pengene i det nuværende kæmpe, kommunale budget på ca. 5,5 mia.

I LA mener vi, at vi skal stoppe byggeriet af ”Stablen” og spare skatteborgerne for 30 mio. kroner i etablering alene. Herudover kan vi spare en masse udgifter på fremtidig drift. Vi mener samtidig, at der kan effektiveres yderligere 10 mio. ved at skære i udgiften på konsulenter og kolde hænder i kommunens forvaltning. Vi mener at der kan effektiveres med yderligere 10-15 mio. kroner på hele beskæftigelsesområdet – også uden at gå på kompromis med kvaliteten. Allerede sidste år fik LA med i den kommunale budgetaftale, at det skal undersøges, hvilke områder der med fordel kan udliciteres til private aktører, og resultaterne af disse undersøgelser vil helt sikkert kunne give yderligere besparelser på driftsbudgettet. Derudover er der en række områder, som LA ikke anser som værende kommunale kerneopgaver og derved kan skæres helt væk. Eksempelvis udgiften til udlejning af skattefinansierede elcykler til borgerne, opsætning af cykellæn, indlagt varme i bænke, og andet unødvendigt fråseri.
Kort sagt: Liberal Alliance er imod denne skattestigning, ligesom vi har været imod de øvrige skatte- og afgiftsstigninger der er blevet vedtaget i Byrådet gennem de sidste par år!

Jakob Bille
Byrådsmedlem for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget
Højmarksvej 19
8700 Horsens

Leave A Reply