Ny spidskandidat mm.

Liberal Alliance Horsens har her til aften valgt Mads Pihlman Kristensen som partiets spidskandidat til kommunalvalget 2021. Mads har gennem flere år været en af de bærende kræfter i partiet via hans rolle som lokalforeningens formand. Bestyrelsen har fuld tiltro til Mads, og valgte ham derfor enstemmigt som spidskandidat.

Ligeledes er det her til aften vedtaget, at de øvrige kandidater prioriteres ved et supplerende opstillingsmøde i begyndelsen af det nye år.

Bestyrelsen ser frem til forsat at kæmpe ihærdigt i det kommende valgår, for at få endnu mere liberal indflydelse på den førte politik i Horsens kommune.

Bestyrelsen
Liberal Alliance Horsens
info@la-horsens.dk  
Mads Pihlman Kristensen
tlf. 31 50 13 24
mads@la-horsens.dk  

Generalforsamling og opstillingsmøder

Kære medlem af Liberal Alliance Østjylland. Vi indkalder til generalforsamling i storkredsen, opstillingsmøde til spidskandidaturet til regionsrådsvalget samt opstillingsmøde til spidskandidaturet til Folketingsvalget.

Stedet bliver:
DOKK1 – Store Sal
Hack Kampmanns Plads 2
8000 Aarhus C
Klokken 11.00
11. Oktober

Normalt ligger generalforsamlingen i foråret, men den har vi ikke kunne afholde på grund af COVID-19. Det kan lade sig gøre nu og så kan vi lige så godt slå det sammen med opstillingsmøder til regionen samt folketinget. Først vil opstillingsmødet til regionsrådet blive afviklet, hvor medlemmer fra Vestjylland storkreds også kan deltage, da regionen er delt mellem vores 2 storkredse. Jakob Rixen har meldt sit kandidatur.
Efter opstillingsmøde til regionsvalget, vil der være en kort pause, da generalforsamlingen for Østjylland, kun er for medlemmer af Østjylland. Dagsorden til generalforsamling ser ud som følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere og referent.
3. Storkredsbestyrelsens beretning.
4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af
a. Storkredsformand
b. Storkredsnæstformand
c. Kasserer
d. Op til 4 medlemmer til storkredsbestyrelsen
e. Op til 2 suppleanter til punkt. d valgte medlemmer
f. Revisor
g. Revisor suppleant
7. Eventuelt.Ønskes vedtægtsændringer behandlet på generalforsamlingen, skal disse være formanden i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen.Da vores tidligere spidskandidat i Østjylland storkreds til folketinget, Ole Birk Olesen har meldt at han agter at opstille i København storkreds skal vi have fundet en anden til at stå i spidsen for vores folketingskandidater i Østjylland. Ønsker man at opstille som spidskandidat til Folketinget skal det meldes til Morten Rugholm, senest en uge inden opstillingsmødet, altså d. 4/10.Af praktiske grunde vil det også være muligt at opstille til Regionrådsvalget og folketingsvalget som andet end spidskandidat, men denne rolle vil forblive prioriteret, frem til næste opstillingsmøde.Vi glæder os til at se jer til en dag i frihedens tegn.Vel mødt
Liberal Alliance Østjyllandstorkreds

Leave A Reply