Facebookdemokratiet længe leve – eller hvad?

På knap en uge voksede FB-gruppen ”Bevarelse af naturen omkring Nørrestrand ved Horsens” fra nogle få stykker til 2.600 personer – flot. Jeg er selv medlem af gruppen, for som der står i formålsparagraffen ”Gruppen er oprettet med det formål at få så mange borgere i Horsens til at se værdien i at bevarer naturen omkring Nørrestrand”. Hvem kan ikke bakke op om det? Jeg kan i hvert fald. Jeg nyder selv godt af det naturskønne Nørrestrand, som især i denne årstid er utrolig smuk.

I den forgangne uge har jeg læst om mange synspunkter i gruppen. Specielt har 70-100 medlemmer opponeret kraftigt mod planerne om placeringen af en naturbørnehave, spejderhytte/naturcenter og en cykelbro over Nørrestrand syd for Nordre Strandvej. Dette er bakket op af Lisbeth Thorfing fra Enhedslisten og Martin Ravn fra Venstre, som samtidig har udkæmpet en kamp mellem Ø og V om, hvem der er Horsens mest grønne parti.

Sagen tager en dramatisk drejning fredag den 15. januar da Borgmesteren melder ud, at han nu heller ikke kan bakke op om placeringerne syd for Nordre Strandvej – selvom han egentlig synes det er en god idé. Denne melding kvitterer Martin Ravn efterfølgende for på FB-gruppen med ordene: ”Tillykke til jer og til os alle”.

Jamen hvad skete der lige her – og tillykke med hvad? På seks-syv dage bliver den demokratiske proces fuldstændig kvast og hørringsprocessen bliver afsporet og sat ud af kraft. Hvad med børnene? Hvad med forældrene som har planlagt efter et værdifuldt naturdagtilbud? Hvad med spejderne? Hvad med cyklisterne? Hvornår skal de høres og tæller deres mening ikke? Jeg og LA stemte for et naturdagtilbud placeret syd for Nordre Strandvej. En fantastisk idé, der vil give de børn der bor i området de bedste tænkelige rammer. De vil få mulighed for leg og læring, lige midt i naturen, året rundt. Samtidig vil et naturcenter give spejderne mulighed for at udleve deres passion i de samme smukke omgivelser. Begge projekter vil kunne udføres i samhørighed med naturen, men projektet er nu stoppet.

LA og jeg er fortaler for stor borgerinddragelse. Men det skal foregå demokratisk med respekt for høringsprocessen. ALLE parter skal høres – tilhængere såvel som modstandere. Det må ikke alene være antallet af medlemmer i en FB-gruppe der afgør de politiske beslutninger. Facebook er et fantastiske debatforum, som skal ses som supplement i borgerinddragelsen – det må aldrig stå alene så vi får ren ”Facebookdemokrati”!

Jakob Bille
Byrådsmedlem for Liberal Alliance og Formand for Kultur-og Civilsamfundsudvalget
Højmarksvej 19
8700 Horsens

Leave A Reply