Jakob Bille

Byrådsmedlem for Liberal Alliance Horsens

Hverv:

Økonomi- og Erhvervsudvalget: Medlem

Kultur- og Civilsamfundsudvalget: Formand

KL´s Kommunalpolitiske Topmøde: Stedfortræder

Valgbestyrelse til kommunalvalg: Medlem

Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Vejle-Horsens: Medlem

Horsens Eliteidrætsråd: Medlem

Bestyrelse for Horsens Vand Holding A/S: Medlem

Bestyrelse for Horsens Vand A/S: Medlem

Bestyrelsen for Michael Gottfried Nitschke og Hustrus Stiftelse: Medlem

Bestyrelsen for Schurs Fond, Horsens: Medlem

Knud Frede Jørgensens forældremindefond – Ane og Hans: Medlem

Følg Jakob på FacebookSend Jakob en email
about-greenforet-img