Skolepolitik

Ingen skolelukninger i kommende byrådsperiode.
Ingen sammenlægninger af skoleledelser.
Friheden tilbage til den enkelte skole.
Pengene følger den enkelte elev.
Skoledistrikterne skal nytænkes.
Større fokus på den sikre skolevej.

Multihaller

Byrådet besluttede i 2017, at der skal bygges multihaller i Lund, Østbirk, Hovedgård, Egebjerg og Stensballe.
Alle projekter skal sættes i gang senest 2018, hvis byerne er klar til det. Når multihallerne er etableret, skal de sikres en fornuftig driftsaftale, så der bliver ekstra driftsmidler til de flere kvadratmeter.

Skattegrundlaget skal på niveau med nabokommunerne

Der skal tilbydes attraktive byggegrunde.
Infrastrukturen skal forbedres – der skal være nem adgang til motorvej og andre nøgleveje.
Horsens Kommune skal være kendetegnet ved attraktive skoler og daginstitutioner.
For både nuværende borgere og tilflyttere skal Horsens Kommune være kendt som et sted med et rigt, aktivt, forenings – og kulturliv.

E45

E 45 skal udvides med 3 spor – hele vejen, fra Vejle til Randers.
Det samlede byråd skal lægge maksimalt pres på trafikministeriet.

Oplandsbyerne og landsbyerne

Liberal Alliance vil arbejde for oplandsbyerne og landsbyerne får gode rammer til at udvikle deres by i lige netop den retning de ønsker.
For Liberal Alliance er det vigtigt, at Horsens Kommune er hele Horsens Kommune, og ikke bare Horsens by.

Frikommune

LA mener, at der er stort potentiale til nytænkning på beskæftigelsesområdet herunder jobcenteret.

Vi har kunnet konstatere, trods mange års investeringer, at der stadig er for mange, primært unge, der er uden for arbejds- og uddannelsesmarkedet. Nu er det tid til at tænke nyt.

Renere midtby

Der skal være flere og bedre muligheder for at komme af med sit skrald – også i spids-belastningstidspunkter som når der er koncerter og lignende.
Nudging skal introduceres i Horsens.
Nudging er et begreb der skubber folk i en retning uden at tvinge dem.
Folk vil gerne rydde op, men muligheden skal være der.

Parkering

Vi skal nytænke parkeringsforholdene i Horsens midtby
Der skal være gratis parkering i den centrale Horsens midtby i 2 timer.
Midtbyen skal være præget af liv, detailhandel, spændende restauranter og cafeer.
En sådan vision kræver flere tiltag, men lad os starte med muligheden for at parkere gratis.

Erhvervslivet

Infrastrukturen skal forbedres – der skal være nem adgang til motorvej og andre nøgleveje.
Der indføres ingen nye skatter og afgifter til erhvervslivet.
Vi vil til hver tid tilbyde de bedste rammevilkår for det lokale erhvervsliv.
Kommunen skal tilbyde attraktive erhvervsgrunde til konkurrencedygtige priser.

Stadsarkitekt

Horsens by er den tredje hurtigst voksende by i Danmark. Denne udvikling skal fortsættes og stimuleres. Kommunens dygtige byplansafdeling har sammen med investorerne sat rigtig mange flotte og spændende byggerier i gang, men fremadrettet tror Liberal Alliance, at ansættelse af en Stadsarkitekt med rette kompetencer og erfaring kan være en gevinst for fremtidens Horsens.

Svømmesal skal bevares

Hovedgård svømmesal har i mere end 45 år glædet utallige børn, unge og voksne både i og udenfor Hovedgård. Liberal Alliance fik i budgetaftalen for 2018 indskrevet, at svømmesal og friluftbad skal renoveres. Liberal Alliance vil i den kommende byrådsperiode sikre, at dette arbejde gennemføres. En lukning vil nemlig efterlade Danmarks tredje mest voksende kommune med kun to svømmesale og et friluftsbad.

Ungdomshus i Horsens

Det gamle posthus på Vitus Berings Plads står tomt. Liberal Alliance mener, at det kunne være det helt rigtige sted at placere et ungdomshus. Horsens mangler et mødested for unge, så som ungdomsforeninger, møder i politiske ungdomsorganisationer, græsrodsbevægelser, unge iværksættere osv.