Horsens Kommunen vækster og en øget byfortætning kræver langsigtede tiltag for at løse de stigende trafikale udfordringer.  LA har været medvirkende i udarbejdelsen af ”Trafikplan 2030”, og afventer nu afslutningen af høringsperioden. Specielt den sydlige omfartsvej “Klokkedalsløsningen” har været genstand for meget bevågenhed og offentlig debat. Umiddelbart mener LA, at den løsning hvor Nordrevej bliver udvidet til en decideret omfartsvej, er den rigtige løsning. Den udvidede Nordrevej bliver så ført videre i en ny vej gennem et landbrugsområde syd om havnen for at ende i Ove Jensens Allé.

For en yderligere uddybning, bedes du rette henvendelse direkte os! Du kan finde kontaktoplysninger her på siden.