Nyt fra lokalbestyrelsen april 2019

Valg

Lige om lidt er der valg, og vi får brug for alle mand, hvis vi skal have succes ved valget. Har du mulighed for at give en hånd med, så hører vi meget gerne fra dig. Du kan kontakte undertegnede, direkte på tlf. 31 50 13 24 eller via mail på mads@la-horsens.dk

 

Vi har brug for hjælp med:

    • Klargøring af valgplakater (Mandag d. 29. april 19:00-21:00)
    • Opsætning af valgplakter
    • Uddeling af valgmateriale (flyers mm)

Sidst men ikke mindst, har du i år mulighed for at være valgtilforordnet for Liberal Alliance Horsens i forbindelse med EU valget. Det foregår søndag den 26. maj 2019, og du vil udover at få en spændende dag i godt selskab, blive kompenseret økonomisk jævnfør gældende kommunale takster.

 

Update fra Landsmøde

Bestyrelsen deltog igen i år til Liberal Alliances Landsmøde i Tivoli Congress Center. Det var en dag fyldt med gode indlæg og en masse kampgejst. Dagen i forvejen blev vores 2030 plan offentliggjort, og ligesom vores 2025 plan, så er den fyldt med konkrete tiltag, som alle sammen vil kunne trække Danmark i rigere, friere og bedre retning. Som altid, er vores planer gennemregnet, og den samlede plan er overfinansieret med ca. 8. milliarder, for at imødegå evt. kritikere. Som noget nyt, har vi konkrete bud på hvordan vi fremadrettet skal være med til at sikre klimaet, og i modsætning til vores politiske modstandere, så er vores bud konkrete og gennemregnede.

Du kan se eller gense Anders Samuelsens tale fra Landsmødet her: https://www.facebook.com/LiberalAlliance/videos/331175970846046/

Nyt fra Byrådsmedlem Jakob Bille

Siden sidste ”Nyt fra Byrådet”, er der sket rigtig mange spændende ting. Vi har vedtaget et hav af lokalplaner der vil resultere i opførsel af mange nye og spændende boliger i hele Horsens Kommune – ikke mindst i oplandsbyerne rundt i kommunen. Samtidig har vi godkendt anlægsinvesteringer til flere daginstitutionspladser i Torsted, Lund og Egebjerg, samt udvidelse af skolerne i Lund og Østbirk.

Dette vidner om en kommune i fortsat vækst, hvilket ligger i god tråd med LA Horsens vision om en stærk økonomisk- og befolkningsvækst. Det er vigtigt at vi fortsætter den gode udvikling i Horsens med tiltrækning af både nye borgere og virksomheder. Det er blandt andet den store tilflytning der giver kommunen den økonomiske frihed til at investere i velfærd, uddannelse, infrastruktur, etc.

Den nok mest omdiskuterede lokalplan byrådet har vedtaget er planen for Nordhavnen. Der har været en heftig offentlig debat om det pågældende projekt. I LA mener vi, at Danafeed-projektet indbefatter et spændende og mangfoldigt byggeri, der vil åbne havnen op til byen og gøre området på nordhaven til et meget attraktivt område for alle byens borgere. Der etableres en åben havnepromenade, grønne oaser, hyggeligt gårdhavemiljø, ”luft” mellem bygningerne, tagterrasser i flere niveauer, udeservering i forhold til planlagt café og restaurant, og meget mere. Et projekt der både er visionært og fremtidssikret.

Men det er ikke alting vi er enige om i Byrådet. LA stemte som det eneste parti imod en stigning i forældrebetalingen for en daginstitutionsplads, da vi i det kommunale budget allerede havde bevilliget ekstra penge til området (hvilket vi selvfølgelig bakkede op om). Desuden har LA stillet forslag om at økologi skulle udgå som kriterie for at blive ”Klimakommune Plus”, da vi mener at valg af økologi skal være frivilligt og ikke tvang. Dette synspunkt stod vi desværre også alene med i byrådssalen.

P.t. er vi så småt ved at starte budgetforhandlingerne op, hvor vi i LA, vil gå til forhandlingerne med nogle stærke liberale mærkesager – blandt andet med et forslag der giver mere frihed til børnefamilierne. Mere om dette senere.

 

Kommende arrangementer i nærheden

Kort sagt, så står den på valg for alles vedkommende. Du bedes dog sætte kryds i kalenderen onsdag den 5. juni, hvor Østjyllands Storkreds planlægger at afholde Grundlovsdag. Mere om dette når vi nærmer os.

 

Vi hører meget gerne fra dig

Går du med tanker om hvordan vi lokalpolitisk kan gøre Horsens kommune til et bedre og friere sted at bo, så hører vi gerne fra dig. Er der et bestemt område du brænder for, og som du mener vi som lokalbestyrelse skal have øget fokus på, så tøv ikke med at tage fat i os. Vi mødes gerne til en kop kaffe, og du er også velkommen til at deltage på et bestyrelsesmøde.

 

De bedste liberale hilsner

Mads Pihlman Kristensen
Formand, Liberal Alliance Horsens
Tlf.3150124
mads@la-horsens.dk

Liberal Alliances 2030 Plan

Download planen