Kære medlem af Liberal Alliance – Horsens & Hedensted.

 

Vi håber du har tid og lyst til at deltage i vores ordinære generalforsamling i Liberal Alliance Horsens/Hedensted

 

Tirsdag d. 25. april klokken 19.00 på Flekslog, Norgesvej 5, 8700 Horsens.

 

Dagsorden:

1. Valg af diriget og referent

2. Valg af stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse

6. Kommunalvalget 2025

7. Medlemstur til Christiansborg

8. Behandling af indkomne forslag.

9. Valg af:

a. Lokalformand (Niki Paaske Jensen genopstiller)

b. Næstformand (Claus Lassen genopstiller)

c. Kasserer (Steen Nygaard Jensen genopstiller ikke som kasserer eller til bestyrelsen)

d. Op til fem medlemmer af bestyrelsen 

(Jakob Bille, Steffen Jespersen og Emil Hesel genopstiller)

e. Indtil to suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

11. Eventuelt

 

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til lokalformanden senest en uge før mødet afholdes, til niki@la-horsens.dk eller pr. brev til Hyldeblomsten 31, 8700 Horsens.