Nyheder

Liberal Alliance er tilbage i Horsens Byråd

Niels Povlsgaard, som har været et markant byrådsmedlem for Venstre i Horsens Kommune, skifter nu til Liberal Alliance. Med Povlsgaards skifte er Liberal Alliance tilbage i Horsens Byråd, hvor partiet har været repræsenteret gennem flere valgperioder. Beslutningen om skiftet blev truffet i dialog med Liberal Alliance i Horsens og Jakob Bille, som repræsenterede Liberal Alliance i byrådet i den forrige valgperiode. Jakob Bille udtaler:

”Jeg er utroligt glad for, at Niels har valgt at melde sig ind i Liberal Alliance, så vi igen har en stemme i byrådet. Sammen med den lokale partiorganisation vil jeg være med til at udvikle vores liberale politik, og støtte op om Niels’ arbejde i byrådet”.

Niels Povlsgaard blev valgt ind i Horsens Byråd ved kommunalvalget i november 2021. På trods af at det var første gang, han stillede op, fik han et flot valg med det fjerede højeste antal personlige stemmer for sit parti, og hos Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, vækker skiftet også begejstring:

”Jeg er utroligt glad for, at Niels har meldt sig under Liberal Alliances faner. Niels er en liberal ildsjæl, og jeg er sikker på, at han bliver en stærk stemme for partiet i Horsens Byråd. Med Niels’ skifte har LA nu fået fordoblet antallet af byrådsmedlemmer siden kommunalvalget”, udtaler Alex Vanopslagh.

Niels Povlsgaard er medlem af både kommunens Plan- og Vejudvalg, Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalg, Opstandsudvalg samt Børne- og Dagtilbudsudvalg.

Han begrunder sit skifte med følgende:

”Jeg har haft en rigtig god dialog med Jakob Bille fra Liberal Alliance, der har været en fantastisk politisk sparringspartner. Vi har samme tilgang til at udvikle liberal politik, hvor vi finder balancen mellem at stå på mål for vores værdier, samtidig med at vi indgår i brede samarbejdsaftaler i byrådet. Nu glæder jeg mig til at trække i arbejdstøjet for LA, og jeg kommer fortsat til at arbejde benhårdt for at sætte fornuftige og liberale aftryk på alt fra kommunens klimaplan til byudvikling, arkitekturpolitik og det igangværende arbejde med mobilitetsplanen”.

Niels arbejder til dagligt som arkitekt ved en tegnestue i Aarhus, og han er derudover bestyrelsesmedlem i det tværkommunale selskab MOTAS, som håndterer farligt affald.


Generalforsamling Liberal Alliance Horsens/Hedensted 2024 - Referat

03-04-2024 - FleksLog, Norgesvej 5, 8700 Horsens, kl. 19-20.


“Endnu et år er gået og jeg vil starte med at sige det samme som jeg gjorde til min beretning sidste år.

Det er med stor optimisme, at jeg står her som formand for Liberal Alliance Horsens/Hedensted.

For et år siden havde vi netop fået Niels Povlsgaard i byrådet for LA. På vegne af bestyrelsen vil jeg gerne takke Niels for et fantastisk samarbejde. 

Du passer perfekt ind i vores lokalforening og vores måde at arbejde på. Vi snakker om tingene og finder altid fælles fodslag. Vi kan selvfølgelig godt være uenige, men har altid den dybeste respekt for hinandens holdninger. Du er en arbejdshest og har politisk talent. Vi er glade for at du er en del af holdet. 

Da Niels meldte sig ind i LA sidste år, var han byrådsmedlem nummer 18 for LA på landsplan. Nu er dette tal oppe på 28. Det vidner om hvor godt det går for vores parti, ikke kun på nationalt plan, men også ude lokalt. 

At det går godt kan man også se på det netop afholdte skolevalg, hvor LA helt uhørt fik 30% af stemmerne. Tak til vores lokale LAU’ere som deltog i alle valgmøderne på skolerne.

I tråd med det, så har Liberal Alliances lokale ungdomsafdeling lige afholdt generalforsamling. Stort tillykke med formandskabet til Michella Gram Pedersen og til resten af den nyvalgte bestyrelse. Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde.

Vi kan i det forgangne år se tilbage på en fantastisk medlemstur til Christiansborg, hvor Louise Brown og Jens Meilvang viste os rundt på Borgen. Det var dejligt at se den store opbakning blandt medlemmerne. Vi vil i bestyrelsen fortsat se mulighederne for at afholde spændende medlemsarrangementer. 

Vi har også brugt meget tid på at se frem mod kommunalvalget den 18. november 2025. Vi har haft travlt med at sammensætte det foreløbige kandidatfelt i både Horsens og Hedensted.

Vi har i begge kommuner haft fokus på at sætte et alsidigt kandidathold med dygtige kandidater, som alle vil kunne repræsentere Liberal Alliance på bedste måde i Horsens og Hedensted byråd. Der kommer meget mere om kandidaterne når vi går over til opstillingsmødet.

Vi kommer sikkert til at række ud efter hjælp fra jer medlemmer i forbindelse med KV25, så vi håber at I vil give en hånd med i det omfang I har tid og lyst.

Jeg vil også benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for et fantastisk samarbejde. Vi har en bestyrelse som ser ens på de fleste ting og som alle træder til når der skal gives en ekstra hånd. Det var busturen til Christiansborg et godt eksempel på det, så endnu engang tak for det gode samarbejde.

Jeg startede med at sige det samme som jeg gjorde i min beretning fra sidste år. Jeg vil også slutte med at sige det samme som jeg sagde i min beretning fra sidste år.

Livet som formand for Liberal Alliance Horsens/Hedensted er ikke så ringe endda i disse tider.


Tak for ordet.”

Beretning godkendt ved bifald fra alle tilstedeværende.

Niels Povlsgaard annoncerede sit kandidatur til det kommende folketingsvalg.  Det blev modtaget med bifald fra alle tilstedeværende.Opstillingsmøde
kl. 20-21, samme aften.


Formandskabet indleder med: 

“Vi har været i gang med at finde egnede kandidater til Horsens og Hedensted Byråd. 

En lokalforening på tværs af to kommuner.

Vi har været opsøgende - men vi er også blevet kontaktet og opsøgt ift. kandidater. Tak for det.

Der har været gode samtaler med alle kandidater på tværs af vores områder.

Bestyrelsen mener, at have fundet en god liste i både Hedensted og Horsens.

Listen er ikke låst med antal. Kandidater modtages fortsat med kyshånd. Evt. yderligere opstillingsmøder kan blive planlagt frem mod KV25.

Vi har god erfaring med at vi i bestyrelsen med de respektive kandidater samtaler omkring spidskandidater.

Vi er blevet enige om at evt. supplerende kandidater tilføjes listen “nedefra”.

"Og hermed er opstillingsmødet åbnet.”, slutter Niki Paaske Jensen.


Vi starter med Hedensted:

pt. 5 kandidater:


De enkelte kandidater giver en kort introduktion af dem selv og deres mærkesager til de tilstedeværende.

Listen for Hedensted er godkendt med bifald fra tilstedeværende.


Niki Paaske Jensen: “Nu går vi videre med Horsens. Bestyrelsen og kandidaterne er enige omkring prioriteringen.”

pt. 6 kandidater:


De enkelte kandidater giver en kort introduktion af dem selv og deres mærkesager til de tilstedeværende.

Listen for Horsens er godkendt med bifald fra tilstedeværende.


Generalforsamling og opstillingsmøde blev afholdt i god ro og orden. 27 deltagere.
-Referenten