Nyheder

Liberal Alliance er tilbage i Horsens Byråd

Niels Povlsgaard, som har været et markant byrådsmedlem for Venstre i Horsens Kommune, skifter nu til Liberal Alliance. Med Povlsgaards skifte er Liberal Alliance tilbage i Horsens Byråd, hvor partiet har været repræsenteret gennem flere valgperioder. Beslutningen om skiftet blev truffet i dialog med Liberal Alliance i Horsens og Jakob Bille, som repræsenterede Liberal Alliance i byrådet i den forrige valgperiode. Jakob Bille udtaler:

”Jeg er utroligt glad for, at Niels har valgt at melde sig ind i Liberal Alliance, så vi igen har en stemme i byrådet. Sammen med den lokale partiorganisation vil jeg være med til at udvikle vores liberale politik, og støtte op om Niels’ arbejde i byrådet”.

Niels Povlsgaard blev valgt ind i Horsens Byråd ved kommunalvalget i november 2021. På trods af at det var første gang, han stillede op, fik han et flot valg med det fjerede højeste antal personlige stemmer for sit parti, og hos Liberal Alliances partileder, Alex Vanopslagh, vækker skiftet også begejstring:

”Jeg er utroligt glad for, at Niels har meldt sig under Liberal Alliances faner. Niels er en liberal ildsjæl, og jeg er sikker på, at han bliver en stærk stemme for partiet i Horsens Byråd. Med Niels’ skifte har LA nu fået fordoblet antallet af byrådsmedlemmer siden kommunalvalget”, udtaler Alex Vanopslagh.

Niels Povlsgaard er medlem af både kommunens Plan- og Vejudvalg, Bæredygtigheds-, Natur- og Klimaudvalg, Opstandsudvalg samt Børne- og Dagtilbudsudvalg.

Han begrunder sit skifte med følgende:

”Jeg har haft en rigtig god dialog med Jakob Bille fra Liberal Alliance, der har været en fantastisk politisk sparringspartner. Vi har samme tilgang til at udvikle liberal politik, hvor vi finder balancen mellem at stå på mål for vores værdier, samtidig med at vi indgår i brede samarbejdsaftaler i byrådet. Nu glæder jeg mig til at trække i arbejdstøjet for LA, og jeg kommer fortsat til at arbejde benhårdt for at sætte fornuftige og liberale aftryk på alt fra kommunens klimaplan til byudvikling, arkitekturpolitik og det igangværende arbejde med mobilitetsplanen”.

Niels arbejder til dagligt som arkitekt ved en tegnestue i Aarhus, og han er derudover bestyrelsesmedlem i det tværkommunale selskab MOTAS, som håndterer farligt affald.


Referat fra genneralforsamlingen 2023

Kære medlem af Liberal Alliance – Horsens & Hedensted.

Generalforsamling i Liberal Alliance Horsens & Hedensted - referat. 

Afholdt: Tirsdag d. 25. april klokken 19.00 på Flekslog, Norgesvej 5, 8700 Horsens.

 

Referat ift. dagsorden:

1. Valg af diriget og referent

Dirrigent valg: Mads Pihlman Kristensen

Referent: Jonas Pajbjerg Daugaard

2. Valg af stemmetællere

Jonas Pajbjerg Daugaard

Steffen Jespersen

3. Formandens beretning

Niki Paaske Jensen:

“Det er med stor optimisme, at jeg står her som formand for Liberal Alliance Horsens/Hedensted.

Det seneste år har budt på mange op- og nedture. For et år siden var vi på bagkanten af kommunalvalget og havde fået en syngende lussing i de fleste kommuner, herunder både i Horsens og Hedensted, hvor vi begge steder mistede vores plads i byrådet. Vi stod i nogle meningsmålinger til at ligge under 2% af stemmerne og dermed miste vores plads i folketinget. 

Stemningen i bestyrelsen var lav, fordi vi indtil byrådsvalget havde brugt meget af vores tid og energi på at støtte og bakke op om Jakob Billes byrådsarbejde. Der kom pludselig et tomrum, som vi lige brugte noget tid på at komme os over. 

Jeg skal dog lige love for at troen op optimismen kommer tilbage igen. Op til folketingsvalget kunne vi godt se at meningsmålingerne begyndte at røre på sig. Alex-effekten begyndte virkelig at få fat i danskerne. Vi begyndte også lokalt at mærke de positive strømninger omkring LA. Vi begyndte at få en del nye medlemmer i lokalforeningen. De flere medlemmer og de gode meningsmålinger gjorde, at jeg begyndte at tro på, at vi ville få et godt valg. Og ganske rigtigt så fik vi det bedste valg til Folketinget for LA med hele 7,9% af stemmerne. Umiddelbart efter valget blev vi ved med at få flere medlemmer i lokalforeningen og meningsmålingerne blev ved med at stige. 

Tingene ser efterhånden rigtig godt ud for vores stadigt voksende parti. Vi er ved at genoplive Liberal Alliance Ungdom (LAU) efter at det har ligget en smule i dvale i en periode. Til at hjælpe de unge i gang igen har tidligere formand for LAU, Mads Pihlman Kristensen, været behjælpelig og der skal herfra lyde en stor tak til ham. Et aktivt LAU er et stort aktiv for os i moderpartiet og vi ser frem til et godt og produktivt samarbejde med LAU.

De positive historier stopper ikke her……

Vi er så sent som i dag fået Breaking News med nyheden om at vi igen har fået en plads i Horsens byråd. Efter mange gode samtaler har Niels Povlsgaard meldt sig ind i LA og sidder nu i byrådet i Horsens for Liberal Alliance. 

Han kunne desværre ikke være her i dag, da han skal passe sit arbejde i byrådet, som i dette øjeblik også holder møde. Vi får Niels til at lave en præsentation af sig selv, som vi sender til jer på mail. 

Der vil også være medlemsarrangementer i fremtiden hvor Niels vil være til stede. Niels har samme tilgang til politik som vi er kendt for lokalt i LA. Han vil samarbejde meget med lokalbestyrelsen og inddrage bestyrelsen i det politiske arbejde. Han søger indflydelse i byrådet og vil gå efter de politiske resultater frem for at stille sig i konstant opposition. Med andre ord kan man sige at resultaterne er vigtigere end bogstavkombinationen. 

Niels bliver LAś byrådsmedlem nummer 18 i kommunerne, hvilket betyder at LA er gået fra 9 til 18 kommunalbestyrelsesmedlemmer, en fordobling siden kommunalvalget i 2021.

Vi vil fra bestyrelses side gerne byde Niels rigtigt hjerteligt velkommen i LA. Vi ser frem til et godt samarbejde som kan udmønte sig i et mere liberalt Horsens.

Der er op og nedture for alle politiske partier, og lige nu rider vi på en bølge af glæde og optimisme. 

Livet som formand for Liberal Alliance Horsens/Hedensted er ikke så ringe endda i disse tider.

Tak for ordet.”

Beretningen vel modtaget af forsamlingen med klapsalver. 

4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse

Steen (nuværende kasserer) er forhindret til deltagelse i dagens generalforsamling. Kurt Vind Christiansen (udd. revisor og tilstedeværende) - fremlægger efter aftale årsrapport (som også er rundsendt til alle medlemmer ifbm indkaldelse)

Der er ingen anmærkninger eller væsentlige kommentarer. 

Enstemmigt godkendt af forsamlingen med klapsalver. 

5. Fremlæggelse af budget til godkendelse

Kurt fremlægger budget med få kommentarer. 

Niki forklarer forsamlingen hvordan man plejer at spare op mellem valg, og peger på, at omkostningerne i 2021 (valgår) ikke ligner det som er budgetteret i 2023 (ikke valgår).

Godkendt af forsamlingen med klapsalver.

6. Kommunalvalget 2025

Niki redegør for, hvordan bestyrelsen aktivt finder kandidater på tværs af Horsens og Hedensted. Der er så småt aktiv dialog med tidligere kandidater og der tegner sig gode, kommende opstillingsmøder som bliver indkaldt i rette tid.

Niki fortæller endvidere, hvordan man drømmer om at få mindst to personer valgt ind - 1 i hvert byråd i Horsens og Hedensted.

Hvis man gerne vil være kandidat kan man henvende sig hos Niki - som gerne bistår med råd og vejledning ift. hvordan man kan blive lokalpolitiker. 

Ift kommunalvalget er det bestyrelsens ambition, at vi afholder temadage eller politik-udviklingssessioner. Begivenheder og invitationer udsendes senere.

Dette arbejde vedrører os alle, og bestyrelsen er altid åben ift. at indgå i dialog omkring KV25 - planlægningen er nu i gang.

Alle kompetencer skal i spil for at sikre det bedste valg muligt for Liberal Alliance. 

Men særlige kompetencer er bl.a. inden for SoMe, grafisk opsætning,  m.v. - men alt kan hjælpe, da alle arbejder frivilligt. 

7. Medlemstur til Christiansborg

Man er i dialog med sekretariat og Louise Brown (MF, Randers) ift. at få rundvisning, når Folketinget umiddelbart efter FT åbner (første tirsdag i oktober).

Der er planlagt med en bus til 50 personer. Prisindikation på omkring 250-300 kr pr. deltager.

Mere info senere.

8. Behandling af indkomne forslag.

Niki meddeler forsamlingen, at der ikke er indkommet forslag.

9. Valg af:

a. Lokalformand (Niki Paaske Jensen genopstiller)

b. Næstformand (Claus Lassen genopstiller)

c. Kasserer (Steen Nygaard Jensen genopstiller ikke som kasserer eller til bestyrelsen)

d. Op til fem medlemmer af bestyrelsen

Jakob Bille, Steffen Jespersen og Emil Hesel genopstiller og genvælges.

e. Indtil to suppleanter

10. Valg af revisor og revisorsuppleant

Der vælges ingen revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Deltagere: 10